Lån - Allt om Lån från 500 till 10 000 kr

Amorteringskrav

Amorteringskrav

De amorteringskrav som beslutades om den 17:e mars 2016 började gälla från 1 juni 2016. Amorteringskraven innebär att alla som tar ett bostadslån för att köpa en bostad måste aktivt amortera så länge lånedelen är mer än 50% av marknadsvärdet. Det finns dock ett undantag för de som köper nyproducerade bostäder under de första fem åren.

Här på Sveriges bästa sida om amorteringskravet får du reda på allt om vilka krav det gäller för amorteringar, hur amorteringskraven kommer påverka bostadspriserna och på vilka sätt som din boendekostnad kan komma att förändras. Många räknar med att fastighetspriserna faller med 5 % när amorteringskravet införs med detta räcker inte så fler åtgärder kan förväntas.


Anledningen till amorteringskrav

Anledningen till amorteringskrav

Anledningen till att amorteringskraven infördes var att Sverige har under flera decennier byggt upp en bostadsbubbla större än någon annanstans i Europa. Den ökade skuldsättningen för hushållen är definitivt det största hotet mot svensk ekonomi. Varningssignalerna har varit många och avsaknaden av statligt agerande för att minska hushållens skuldsättning har kritiserats av ledande ekonomer i Sverige, EU-kommissionen och Världsbanken. Att bostadspriserna under början på 2000-talet ökade mer i Sverige än i de flesta andra länder är välkänt och anledningen till det var att räntorna var extremt låga och det fanns inga krav på amortering.

När räntorna vänder uppåt, vilket de kommer göra, kommer många bostadsägare upptäcka att räntekostnaden kommer öka med flera 100%. Att låna 3 miljoner kronor till 1.5 % ränta är billigt men när räntan blir 6-10 % blir lånet extremt dyrt.

Regler för amorteringskravet

Regler för amorteringskravet

De regler som gäller för amorteringskravet är ganska enkla att förstå men kan på samma gång vara väldigt luriga att begripa på längre sikt. Kort och gått gäller följande:

  • Vid lån över 70% av bostadens värde ska hela lånet amorteras med 2% årligen.
  • Vid lån mellan 50-70% av bostadens värde ska amorteras med 1% årligen.
  • Bostäder som tecknade lån innan 2016-06-01 berörs inte även om du byter bank eller förändrar lånets löptid.
  • Nyproducerade bostäder berörs inte under de fem första åren.
Amorteringen baseras på bostadens värde

Observera att amorteringen är baserad på bostadens värde. Ifall bostaden ökar i värde kommer en mindre andel att behöva amorteras med 2%.

Dock kommer kravet på amortering, tillsammans med andra kommande förändringar i bostadspolitiken, göra så att bostädernas värde kommer minska Detta kommer leda till högre boendekostnad eftersom du tvingas amortera mer för din bostad än när du ursprungligen tog lånet eftersom lånedelen ökat i förhållande till bostadens värde.

Hur mycket kostar amorteringskravet?

Hur mycket kostar amorteringskravet?

Amorteringskravet är inte så stort som det egentligen borde vara. Om du köper en lägenhet för 3 miljoner kronor och lånar maximala 85% (2 550 000 kr) kommer boendekostnaden endast öka med 51 000 kr/år eller cirka 4 250 kr/mån extra. Amorteringskravet kommer inte räcka för att minska skuldsättningen på något avsevärd sätt.

Amorteringskravet motsvarar cirka 1½ procentenhets räntehöjning vilket definitivt kommer inträffa inom kort. Om man analyserar ränteutvecklingen sedan 1985 ser man att räntan sjunkit på lång sikt men man kan också se många räntevariationer. En normal variation är att räntan kan förändras med 10%-enheter under en 10 års period. Räntan har inte sedan innan andra världskriget varit så låg som den är nu och kommer inte heller gå ner mer eller förbli låg för evigt.

En inte alltför vågad prognos är att räntan kan öka till 10 procent igen inom 10 år vilket innebär att bostadslånet skulle bli cirka 20 000 kr dyrare per månad. Detta kommer väldigt få klara av att betala vilket får till följd att bostadspriserna sjunker kraftigt vilket i sin tur gör att alla som tidigare hade amorteringskrav får ökade krav då lånedelen ökat i förhållande till bostadens värde. Utbudet av bostäder kommer att öka eftersom bankerna kommer börja med tvångsförsäljningar då bostadens värde inte kommer motsvara bostadslånet.

Vad gör jag som behöver köpa bostad?

Vad gör jag behöver köpa bostad?

Bry dig inte om amorteringskravet eftersom du bör amortera betydligt mer än vad lagen kräver. Om du inte klarar av en ränta på 10% kommer du bli utfattig när räntan ökar, vilket den kommer göra.

Planera din ekonomi efter en räntenivå på 10% och så länge räntan är lägre så amorterar du den överskjutande delen. Om du köper en lägenhet för 3 000 000 kr ock lånar dina 85% så blir 10 % av detta med bibehållna ränteavdrag 178 500 kr. Planera därför att använda 15 000 kr/månad för amortering + ränta. Till detta kommer en månadskostnad som bostaden har vilket kan variera från 1000-5000 kr.

Med lite tur har du amorterat tillräckligt på lånet innan räntan stiger till över 10% vilket gör att du kan fortsätta hålla din lånebudget på 15 000 kr/mån.


Summor att lån med Lånet

Här är de vanligaste lånsummorna från 500 kr upp till 500 000 kr som är brukliga lånebelopp för olika lån. När du trycker på något ser du direkt alla de billigaste låneföretagen för varje belopp på lånen.

Längd på Lånet

De lån som du tar kan du ha varierande länder som du får tillgång till pengarna. Den kortaste låneperioden är på 15 dagar och det finns vissa lån som erbjuder fast ränta så länge som 15 år.

Generellt är det högre ränta på korta lån och lägre ränta på långa lån. När du klickar på någon av lånetiderna nedan hittar du alla företag som erbjuder denna typ av lån.

Långivare av Lån

Ifall du klickar på någon av långivarna av Lån nedan visar ni dig direkt vilka villkor låneföretagen erbjuder för lånet men även hur höga deras räntor och avgifter är.

Mer fakta om Lån

Mer intressant om lån, lånetyper, lånetider och lånesummor.


Meny - Lån
Till förstasidan på www.lanen.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Bäst lån SMS-lån Blancolån Nyheter